ADVOCATORUM | Kancelaria Adwokacka | Prawo gospodarcze - ADVOCATORUM | Zespół Indywidualnych Kancelarii Adwokackich | Warszawa, ul. Mazowiecka 7 lok. 17

adwokat, błaszkiewicz, kancelaria, jarosław błaszkiewicz, adwokaci, kancelaria adwokacka
„Ius est ars boni et aequi. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.”
KANCELARIA ADWOKACKA
mec. Jarosław Błaszkiewicz
kancelaria, adwokat, warszawa, adwokacka, kancelaria adwokat, kancelaria adwokacka, kancelaria warszawa
Przejdź do treści

Prawo gospodarcze
Ze względu na dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kancelaria proponuje rozległą pomoc w zakresie stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.

Proponujemy kompleksową obsługę spółek handlowych. Pomagamy w zakładaniu spółek, przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, pozyskiwaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji, a także dokonywaniu wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adwokat prowadzi także spory sądowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie:
  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • zastępstwa prawnego i procesowego, w tym występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed organami drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
  • przygotowywania pism procesowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych w tym zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, pisma przygotowawcze, pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, pisma w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
prawo, gospodarcze, prawnik, kancelaria, prawnicy, grodzisk mazowiecki, prawnik grodzisk mazowiecki, prawnik z milanówka, prawnik w milanówku, kancelaria w milanówku, kancelaria adwokacka, pruszków, kancelaria w pruszkowie, prawnik pruszków, prawnik grodzisk, z grodziska, adwokaci milanówek, adwokaci grodzisk mazowiecki
COPYRIGHT © 2018 ADVOCATORUM. ALL RIGHTS RESERVED.
ADVOCATORUM | Zespół Indywidualnych Kancelarii Adwokackich w Warszawie
ul. Mazowiecka 7 lok. 17, 00 - 052 Warszawa
Wróć do spisu treści