ADVOCATORUM | Kancelaria Adwokacka | Prawo cywilne - ADVOCATORUM | Zespół Indywidualnych Kancelarii Adwokackich | Warszawa, ul. Mazowiecka 7 lok. 17

adwokat, błaszkiewicz, kancelaria, jarosław błaszkiewicz, adwokaci, kancelaria adwokacka
„Ius est ars boni et aequi. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.”
KANCELARIA ADWOKACKA
mec. Jarosław Błaszkiewicz
kancelaria, adwokat, warszawa, adwokacka, kancelaria adwokat, kancelaria adwokacka, kancelaria warszawa
Przejdź do treści

Prawo cywilne
Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Warszawy jak i poza stolicą. Adwokat posiada doświadczenie w prowadzeniu sprawach sądowych dotyczących drobnych bieżących spraw życia codziennego jak i w długich i skomplikowanych procesach przeciwko ubezpieczycielom czy też developerom.

Prawnicy na bieżąco monitorują orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala to oferować Państwu profesjonalną usługę obejmującą doradztwo z dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników. Nasi prawnicy przygotowują i konsultują umowy prawa cywilnego oraz prowadzą sprawy spadkowe.


Sprawy, w których reprezentujemy:
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • o zapłatę,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy związane ze służebnością przesyłu,
 • sprawy  o zasiedzenie,
 • uwłaszczenie,
 • rozgraniczenie,
 • prawo nieruchomości,
 • ochrona dóbr osobistych.

Reprezentuje z sukcesami klientów w sprawach spadkowych, a to jest o:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku.
kancelaria, prawnik, kancelaria prawna, prawo, cywilne, prawo cywilne
COPYRIGHT © 2018 ADVOCATORUM. ALL RIGHTS RESERVED.
ADVOCATORUM | Zespół Indywidualnych Kancelarii Adwokackich w Warszawie
ul. Mazowiecka 7 lok. 17, 00 - 052 Warszawa
Wróć do spisu treści